مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

همایش کشوری آموزش در کلاس های چند پایه

 دومین همایش کشوری «آموزش در کلاس های چند پایه» در تاریخ 99/04/04 به صورت مجازی در استان کرمانشاه برگزار می گردد.