مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

افتتاح استودیو آموزش مجازی شهید قاسم سلیمانی در مرکز آموزش عالی شهید شرافت

استودیو آموزش مجازی شهید قاسم سلیمانی یکشنبه 11 خرداد ماه ۹۹ با حضور ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر خنیفر به همراهی معاونین، مدیران کل ، مسئولین حوزه حراست سازمان مرکزی، سرپرست مدیریت پردیس های استان تهران و معاونین ایشان در مرکز آموزش عالی شهید شرافت افتتاح شد. در حاشیه این افتتاح بازدید میدانی از مرکز شرافت و آزمایشگاه های در حال راه اندازی صورت پذیرفت.