مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

برگزاری سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار

معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف تبیین و گسترش اخلاق حرفه‌ای و تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار، اقدام به برگزاری "سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار" کرده است.