مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

اولین جشنواره ملی میراث فرهنگی و موزه نگاری

اولین جشنواره ملی میراث فرهنگی و موزه نگاری دانشگاه شیراز با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.  آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره 31 تیر 1399 می باشد.