مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

قابل توجه اعضای هیئت علمی، مدرسان، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان

پژآهنگ چهل و هفتم برگزار می گردد

 

 

   

عنوان سخنرانی

«بررسی تاثیر روش تدریس نیازمحور در درس آیین زندگی بر تربیت اخلاقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان گیلان »

سخنران

خانم دکتر صونیا زارع

تاریخ

دوشنبه 99/3/12

ساعت

11 الی 13

گروه هدف

اعضای هیئت علمی، مدرسان، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان

استان میزبان

گیلان