مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

دوره جامع مجازی چهار روزه روش تحقیق و آمار کاربردی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دوره جامع مجازی چهار روزه روش تحقیق و آمار کاربردی را در روزهای 20 و 21 مرداد، 3 و 4 شهریور ماه جاری برگزار می نماید.

شایان ذکر است این دوره دارای امتیاز دانش افزایی مطابق ماده یک آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی است.

اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجو معلمان محترم علاقه مند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام و شرکت می توانند به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.ssrc.ac.ir