مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

برگزاری ششمین دوره مجازی ویژه دانشجومعلمان اعضای کانون همیاران سلامت جسم و روان
        string(146) "برگزاری ششمین دوره مجازی ویژه دانشجومعلمان اعضای کانون همیاران سلامت جسم و روان"
        

برگزاری ششمین دوره مجازی ویژه دانشجومعلمان اعضای کانون همیاران سلامت جسم و روان

اداره کل مشاوره، بهداشت و سلامت در نظر دارد در راستای ارتقاء مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در شرایط کنونی و ...

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
        string(130) "دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی "
        

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی  شهریورماه سال جاری توسط دانشگاه ...

 برگزاری
        string(155) " برگزاری "چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان" "
        

برگزاری چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران با هدف حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی دانشجویان و ترغیب آنها به مطالعه، ...

صفحه  1  از  81