مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

درباره مرکز

مرکز تربیت معلم شهید شرافت تهران در سال 1360 تاسیس شد. این مرکز هم اکنون جزو مراکز تربیت معلم دختران است و در رشته های گوناگون در مقاطع (کاردانی و کارشناسی) از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد. لازم به توضیح است که این مرکز تربیت معلم در سال ۱۳۹۱ و با روی کار آمدن دانشگاه فرهنگیان به همراه سایر مراکز تربیت معلم لقب دانشکده و سپس مرکز آموزش عالی (مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران) گرفت و اکنون زیر نظر این دانشگاه فعالیت می کند.